OBJEDNANIE PROGRAMU

V prípade Vášho záujmu o objednanie si požadovaného programu, prosím vyplňte túto objednávku, vyberte povinnú osobu podľa predmetu svojej činnosti a požadovaný rozsah programu (vypracovanie, kontrola, aktualizácia).

 Po obdržaní Vašej objednávky Vám bude v lehote do 3 dní vypracovaná cenová ponuka programu s ohľadom na vlastnú organizačnú štruktúru a predmet činnosti povinnej osoby a zaslaná e-mailom späť na posúdenie a schválenie.

1 + 12 =