OBJEDNANIE COMPLIANCE

V prípade Vášho záujmu o objednanie si požadovaného balíka služieb, prosím vyplňte túto objednávku, vyberte povinnú osobu podľa predmetu svojej činnosti a požadovaný balík služieb (BASIC, STANDARD, PREMIUM).

Po obdržaní Vašej objednávky Vám bude v lehote do 3 dní vypracovaná zmluva o poskytovaní služieb s ohľadom na vlastnú organizačnú štruktúru a predmet činnosti povinnej osoby a zaslaná e-mailom späť na posúdenie a schválenie.

8 + 12 =