O NÁS

Som bývalým pracovníkom finančnej spravodajskej jednotky, ktorý v období rokov 2001 až 2017 pôsobil na finančnej spravodajskej jednotke a následne na národnej protiteroristickej jednotke a venoval sa výhradne problematike boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu.

V roku 2008 som sa podieľal na tvorbe zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu do ktorého bola implementovaná III. smernica Európskej únie.

Počas svojej 19 ročnej profesionálnej praxe som prešiel viacerými pozíciami a funkciami, ktoré komplexne pokrývajú oblasť legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu a boli hlavnou súčasťou finančnej spravodajskej jednotky, v rámci ktorých som získal bohaté vedomosti, skúsenosti a zručnosti.

Som držiteľom osvedčenia, certifikátu EÚ a certifikátu NATO na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami pre stupeň utajenia „TAJNÉ“ vydaných Národným bezpečnostným úradom SR do roku 2026.

Náš tím odborníkov tvoria bývalí pracovníci finančnej spravodajskej jednotky s dlhoročnými pracovnými skúsenosťami, ktorí vykonávali kontrolu plnenia a dodržiavania povinností u povinných osôb za účelom prijímania opatrení v boji proti legalizácií príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu.

Všetci naši externí pracovníci spĺňajú potrebné kvalifikačné a odborné predpoklady, majú bohaté poznatky a vedomosti z oblasti legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu, dobré skúsenosti z riadenia projektu alebo tímu, strategické a kreatívne myslenie a zodpovedný prístup k práci.

Ing. Roland Kraslan

Ing. Roland Kraslan

konateľ, poradca a konzultant

+421 905 667 889
info@aml-cft.sk

Rokan Consulting, s.r.o.
Kaštieľska 4
821 05 Bratislava

IČO: 35 890 002
DIČ: 2021966551
IČ DPH: SK2021966551

Tel.: +421 905 667 889
E-mail: info@aml-cft.sk
Web: www.aml-cft.sk

Neváhajte nám zavolať alebo napísať, radi Vám pomôžeme:

6 + 1 =