BIOMETRIA

Online overíme skutočnú totožnosť vašich klientov bezpečne, jednoducho a rýchlo, pričom na overenie totožnosti potrebujete iba Smart zariadenie, pripojenie na internet a doklad totožnosti. Táto online služba funguje na všetkých zariadeniach vybavených kamerou (telefóny, tablety alebo notebooky), ktorú nemusíte inštalovať do počítača, stačí si ju spustiť v internetovom prehliadači vášho počítača.

Využívame špičkovú biometriu od spoločnosti Innovatrics a optické rozpoznávanie znakov (Optical Character Recognition), ktoré Vám zaručia vysokú bezpečnosť, spoľahlivosť a dôveryhodnosť celého procesu overenia totožnosti. Online overenie skutočnej totožnosti klientov touto službou je presnejšie než overenie tvárou v tvár (Face to Face), pričom presnosť overenia totožnosti klientov je na úrovni 98,47 %.

Neplatíte žiadne dodatočné poplatky za licencie, prevádzku, údržbu, či nové verzie, nakoľko pri tejto online službe je spoplatnená iba samotná verifikácia klientov. Identifikácia a overenie identifikácie klientov na diaľku je v súlade so zákonom č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu, so stanoviskom Národnej banky Slovenska, ako aj Finančnej spravodajskej jednotky.

Overovací balík "S"

500 overení totožností osôb ročne
na základe občianskeho preukazu a pasu
pre občanov Slovenska a Českej republiky
presnosť overenia totožnosti na 98,47 %
kontrola živosti osoby (liveness check)
AML kontrola (SOD, KÚV, PEP, sankcie)
v súlade so zákonom o AML & CFT
v súlade so stanoviskom NBS a FSJ
bez dodatočných poplatkov
cena za 1 overenie 5 eur
cena komplet balíka

2.500 €

(bez DPH)

Overovací balík "M"

1.500 overení totožností osôb ročne
na základe občianskeho preukazu a pasu
pre občanov Slovenska a Českej republiky
presnosť overenia totožnosti na 98,47 %
kontrola živosti osoby (liveness check)
AML kontrola (SOD, KÚV, PEP, sankcie)
v súlade so zákonom o AML & CFT
v súlade so stanoviskom NBS a FSJ
bez dodatočných poplatkov
cena za 1 overenie 4 eur
cena komplet balíka

6.000 €

(bez DPH)

Overovací balík "L"

3.000 overení totožností osôb ročne
na základe občianskeho preukazu a pasu
pre občanov Slovenska a Českej republiky
presnosť overenia totožnosti na 98,47 %
kontrola živosti osoby (liveness check)
AML kontrola (SOD, KÚV, PEP, sankcie)
v súlade so zákonom o AML & CFT
v súlade so stanoviskom NBS a FSJ
bez dodatočných poplatkov
cena za 1 overenie 3 eur
cena komplet balíka

9.000 €

(bez DPH)

V zmysle § 8 ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu (tzv. AML zákon), povinná osoba overí údaje osoby v jej doklade totožnosti a overí podobu osoby s podobou v jej doklade totožnosti s použitím technických prostriedkov a postupov na úrovni, ktorá je z hľadiska dôveryhodnosti výsledku overenia obdobná overeniu za fyzickej prítomnosti.

V zmysle § 12 ods. 2 písm. a) AML zákona pri zvýšenej starostlivosti povinná osoba vykoná okrem základnej starostlivosti aj ďalšie opatrenia v závislosti od rizika legalizácie alebo financovania terorizmu. Zvýšená starostlivosť vo vzťahu ku klientovi sa vykoná najmenej v prípadoch, ak z posúdenia rizík podľa § 10 ods. 4 vyplynie, že je potrebné vykonať zvýšenú starostlivosť a klient nie je fyzicky prítomný na účely identifikácie a overenia identifikácie.

V tomto prípade je nevyhnutné dodržať minimálny rozsah opatrení, ktoré spočívajú v identifikácii klienta prostredníctvom ďalších dokumentov, údajov alebo informácií a vo vykonaní ďalších opatrení na overenie alebo potvrdenie predložených dokumentov v spojení s jednou z dvoch alternatív a to:

1) vyžiadanie písomného potvrdenia od inej banky, zahraničnej banky alebo finančnej inštitúcie, ktorá pôsobí na území členského štátu, že je jej klientom (potvrdenie o existencii zmluvného vzťahu medzi bankou resp. finančnou inštitúciou a takýmto klientom), alebo

2) zabezpečenie vykonania prvej platby prostredníctvom účtu vedeného na meno klienta v banke alebo v zahraničnej banke pôsobiacej na území členského štátu, ak klient predložil doklad preukazujúci existenciu takéhoto účtu (napr. kópia uzatvorenej zmluvy k tomuto účtu).

Rokan Consulting, s.r.o.
Kaštieľska 4
821 05 Bratislava

IČO: 35 890 002
DIČ: 2021966551
IČ DPH: SK2021966551

Tel.: +421 905 667 889
E-mail: info@aml-cft.sk
Web: www.aml-cft.sk

Neváhajte nám zavolať alebo napísať, radi Vám pomôžeme:

3 + 2 =