OCHRANA PRED LEGALIZÁCIOU PRÍJMOV Z TRESTNEJ ČINNOSTI A FINANCOVANÍM TERORIZMU

„AK TO NEVIETE UROBIŤ LEPŠIE, NECHAJTE TO NA NÁS“

ÚVOD

Rokan Consulting, s.r.o.
je renomovanou poradenskou a konzultačnou spoločnosťou na Slovensku od roku 2008, ktorej cieľom je neustále zlepšovanie stavu na trhu poskytovania kvalitných a odborných služieb v oblasti poradenskej a konzultačnej činnosti so zameraním pre oblasť boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu.

PRINÁŠAME:

Našim poslaním je poskytovanie úplných, presných a včasných informácií v oblasti boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu a tým výrazným spôsobom prispievať a spolupôsobiť pri predchádzaní a odhaľovaní legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu.

V úzkej spolupráci s povinnými osobami sa snažíme zlepšovať prostredie pre predchádzanie a odhaľovanie legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu zvyšovaním kvality procesov vypracovávania, kontroly a aktualizácie programov vlastnej činnosti pre všetky povinné osoby.

Vyvíjame zvýšené úsilie pri včasnej identifikácii podozrivých aktivít pri rozpoznávaní neobvyklých obchodných operácií, sledovaním, posudzovaním a vyhodnocovaním jednotlivých obchodov, obchodných operácií alebo obchodných vzťahov, ako aj aktualizácii metód, foriem a relevantných indikátorov.

V súlade s národným hodnotením rizík, ako aj odporúčaním výboru expertov Rady Európy pre hodnotenie opatrení proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu MONEYVAL a FATF, posudzujeme a identifikujeme nedostatky týchto opatrení a prijímame účinné opatrenia na odstránenie týchto nedostatkov.

Neustále reagujeme na nový vývoj trendov v oblasti boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu, najmä v ekonomickej trestnej činnosti, v daňovej trestnej činnosti, v oblasti elektronických platobných služieb, počítačovej kriminality, kryptomien, ako aj internetových podvodov.

Garantujeme 100 % ochranu, kvalitu a úplnosť programu vlastnej činnosti pri vykonávaní kontroly plnenia a dodržiavania povinností u povinných osôb, ako aj maximálnu diskrétnosť pri posudzovaní, analyzovaní a vyhodnocovaní jednotlivých obchodov, obchodných operácií alebo obchodných vzťahov.

Rokan Consulting, s.r.o.
Kaštieľska 4
821 05 Bratislava

IČO: 35 890 002
DIČ: 2021966551
IČ DPH: SK2021966551

Tel.: +421 905 667 889
E-mail: info@aml-cft.sk
Web: www.aml-cft.sk

Neváhajte nám zavolať alebo napísať, radi Vám pomôžeme:

9 + 9 =